Samostojna streha nad Avditorijem Križanke, Ljubljana
11.2020 – 08.2021

PODATKI O PROJEKTU

Investitor: Festival Ljubljana
Lokacija: Ljubljana
Arhitekt: Architecta
Izvajalec: Makro 5
Tip projekta: Rekonstrukcija
Tlorisna velikost: 50,7m x 35,6m
Čas projektiranja: 11.2020 – 08.2021
Zaključek gradnje: 2021

 

NAŠE STORITVE NA PROJEKTU

PROJEKT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

DGD – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

PZI – Projekt za izvedbo

PID – Projekt izvedenih del

PN – Projektantski nadzor

Publikacije:

Alexey SHAKHVOROSTOV, Dmitrii ZELENOV
KONSTRUKCIJA SAMOSTOJNE STREHE NAD AVDITORIJEM KRIŽANKE V LJUBLJANI
43. Zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Rogaška Slatina, oktober 2022